Abid Raja, atter en utakknemlig, rasistisk muslim

Abid Raja er en annenrangs representant for et parti som åpenbart fører en anti-hvit politikk, og derfor mister velgere. Partiet står for ingenting annet en den uoppnåelig (fordi unaturlig) likestilling og samfunnsødleggende mangfold. Som Raja sier, det er alltid plass til en ikke-vestlig innvandrer til i Norge. En sånn som han, for eksempel. Men hvis vi ser på Rajas oppførsel og politikken hans blir det fort tydelig at, en til av noen som han, dvs. en ikke-vestlige innvandrer, og sœrlig muslimer, bare skaper politiske, økonomiske, og sosiale problemer, som er helt fremmed til et etnisk homogen hvit Norge og resten av Vesten.

Som de fleste andre ikke-vestlige innvandrer som når en høy stilling i den norske staten, fikk Raja fortrinnsbehandling som minoritet, både i Norge og i England, der han studerte, og til og med fikk Norway Scholarship, som bare er tildelt til en nordmann hvert år. Men Raja er ikke en nordmann, han er bare en norsk statsborger, og staten er ikke nasjonen. Faktisk, i disse dagene er staten fiendtlig mot nasjonen. Bevis på det er dens endeløs fremming av minoriteter fordi de er minoriteter, ikke nødvendigvis fordi der er flink, -i arbeidslivet, i lovverket, med stipender, og andre sosial støtte og tilskudd. Etniske nordmenn som kommer fra vanskelig og fattig kår nesten aldrig får de mulighetene Raja har fått, for å tiltre i en lederstilling i samfunnet.

Rajas politisk atfred og provoserende utsagn viser at han er ikke en god leder og fremmer ikke en ansvarlig og virklighetsbasert politikk som er god for nasjonen. Dermed fortjener han ikke den stilling han har fått i Venstre og i regjeringen som regjeringspartner. At Venstre nå ligger på kanten av sperregrensen er bevis på at folk har mistet tillit til partiet. Raja er interessert i makt, og derfor har han drevet en intern krig mot Trine Skei Grande for å erstatte henne i lederstillingen. Men det er også riktig at Grande er heller ikke egnet til ledelse av partiet. Mer til poenget, det er tydelig at partiet bør ikke eksistere i det hele tatt fordi det står for ingenting.

Sannheten er at det finnes for mange partier med det samme politikk i Norge. Venstre, SV, Rødt, de er alle i bunnen det samme: kommunister. Imens Ap, Høyre, og MDG er sosialister. Alle sammen er venstre-orienterte. Det som skjer med mange av disse partiene er at de blir stadig infiltrert av minoriteter, hovedsakelig muslimer. Det blir også til og med Frp, med den kriminell Mayzar Keshvari, med sin nesten 500.000 NOK i falske reiseregninger.

Uansett, stemmer minoriteter nesten alltid for venstrepartier, fordi disse ligner meste på den totalitœre, korrupte politikken de er vant til hjemme. Venstrepartier lokker minoriteter med å love dem «gratis» tjenester, goder, og utdanning, og et lovverk som gir dem fortrinnsrett i arbeidsmarkedet. Alt finansiert av produktive norske skattebetalere til summen av 225 milliarder året.

For liberal venstre-orienterte nordmenn dette gir en god følelse av å helpe de stakkars minoriteter, noe som de, sœrlig kvinner, ivrig signaliserer til sin vennekrets for å heve sin status, og dermed karrier muligheter, velstand og makt. Norske kvinner er også ansett som en minoritet, og det er de som tjener mest på likestilling i arbeidsmarked. Det er liberale norske kvinner som har forrœdet norske menn og åpnet døren for en fremmed invasjon of landet. Der er sånn godhetstyranniet av den venstre status quo fungerer. Mangfold og likestiling er den nye sekulœre religion. Og Norge er et matriarkat som kan ikke forsvare seg.

Problemet er at gjennom å sette minoriteter i en hellig stilling, hvite venstre politikker baner vei for sin egen avgang og erstatning av minoriteter i sine respektive partier. Resultatet blir at når minoriteter, og sœrlig muslimer, får lede et parti, da kommer de til å føre en politikk som er til fordel for sin egne folk på bekostning av nasjonen og nordmenn. Raja, Tadjik, og Keshvari, og andre minoritetspolitikkere er bare loyal til sine etniske medfeller, dvs. sine egne genetisk og kulturell arv.

Både Raja og Tajik er flink til å si de rette ting om samhørighet, og hvor heldig og stolt de er at de fikk vokse opp og bo i Norge, og om hvor norske de er, men når det kommer til handlingene deres ser vi deres virkelig ansikt. Hadia Tajik, for eksempel, ulovlig fremmet et forslag for bruk av hijab i polititjenesten, imens Raja nylig kalte Frp, og ved utvidelsen sine velgere, for rasister, eller nasister, med å si at de fører en brun politikk. Men det er ikke noe brun med å dele et bilde av båtmigranter, heller å bruke uttykket «snikislamifisering» fordi det siste er det som skjer i Norge, og Raja med sin utsagn, har gitt bevis på det.

Det var et taktisk mistak, som Raja desperat gjorde av to forskjellig grunn. Først, Venstre hadde gjort en dårlig kommunevalg og er nå i ferd med å falle under sperregrensen, og Raja skaper drama for å få folk til å snakke om partiet, og forhåptligvis tiltrekke mer minoritetsvelgere; og også fordi han vil fremme seg som kandidat for å overta ledelsen av partiet. Raja er en narsissist som er sœrdeles farlig fordi han er minoritet som støtter minoritets interesser først, og bruker sin status som minoritet for å oppnå makt. Med Raja i makten blir det alltid en muslimsk innvandrer til, og nordmenn blir alltid stemplet som rasister, ironisk nok på grunn av sin rase.

Rajas utspill er ikke annet enn projeksjon, der han anklager andre for sine egne holdninger. Dette er en typisk venstre taktikk. Som alle andre minoriteter er Raja i bunn og grunn utolerant når det gjelder nasjonalbefolkning av Norge. Han er en anti-hvit rasist som prøver å brunbeise Frp og hvite velgere med å skylde på dem for problemer minoriteter som Raja og andre har brakt med seg til Norge.

Problemet er mangfold i seg selv, som har aldrig fungert i noe som helst land gjennom historien. Og da er det er bare naturlig at etniske nordmenn reagerer på at minoritietspolitikker viser forakt for landet som har tatt dem imot; og også at de står imot overtagelsen av landet sitt av utakknemlige, fiendtlige, ikke-vestlige innvandrer som vil åpne genser å invitere en til og en til, fram til de har et demografisk flertall.

Raja og andre «moderate» muslimer er ulver i fåreklœr som bider sin tid til de kommer til makten. I det tilfelle, som politikker er Raja ikke så klok fordi han har nå erklœrt i det offentlig sin forakt for Norge og etniske nordmenn som han mener er rasister for å forsvare sine verdier- og bruke ytringsfriheten sin for å si sin mening om innvandring og alle problemene det medfører, som Norge ikke hadde før mangfold kom til landet. Nå at moderasjonen hans har falt vekk på grunn av hans maktlyst, vet vi nøyaktig hvor Raja står: der han har alltid stått, med sin egen stamme, imens han prøver å overta Venstre og skape en minoritetskoalisjon mot etnisk nordmenn for å vinne mer makt or redde en døende parti og et døende ideologi.

Striden mellom Frp og Venstre, er fremtiden for politikken i et Norge med en stadig voksende andel minoriteter. Raja prøver å overta et venstre-orientert partiet og gjør det om til et minoritets- og til slutt islamsk parti. Et sånt parti hører ikke hjemme i Norge, og vi må se minoritetspolitikkere som Raja for det de er: fiender mot Norge og etniske nordmenn.

Til syvende og sist består nasjoner av folkslag med felles gener, kultur og historie. Vi må kjempe for at Norge forblir norsk ved å stenge grensene, og sende alle ikke-vestlige innvandrere hjem. All snakk om integrering og assimilering er bare misvisende tull som dekker en kulturkrig skapt av en fremmed invasjon. Hvis den ikke stoppes, er mangfold døden av nasjonen, som det har vœrt som mange andre ganger gjennom historien.

Annonser

Overbefolkning og foruresning er problemet, ikke klimaet

Det er ingen tvil på at miljøet er i fare i verden, men <<klimakrise>> er en feil måte å tolke det på. Kampen mot klimaendring er rettet mot en alt omfattende og samtidig vag problemstilling. Men klimaendring er en konsekvens, ikke en årsak av miljøproblemer. Da er det beste at vi fokusere på problemene selv.

Miljøet blir ødelagt fordi det er for mange folk på kloden, og det brukes for mye natur til bybyggelse og industri. Også globalsering forurenser gjennom internasjonal turisme, vare og person transport, migrasjon og innvandring. Verken venstre-siden heller konservative forretningsfolk vil snakke om disse konkrete problemer, og når de gjør det viser det seg at de er hyklere. Faktum er at det finnes nesten ingen som egentlig bryr seg om miljøet, utenom godhetssignalisering eller grønnvasking og businessmodeller som tjener på å selge miljøtjenester eller mer-miljøvennlige produkter.

Nylig var det klimabrøl i Oslo sentrum. Mange, hovedsakelig ungdom, samlet seg for å protestere mot at jordens klima blir ødelagt pg.a. økende temperaturer. De mener at disse økende temperaturer fører til miljøproblemer, for eksempel, hyppigere naturkostostrofer, dårlig luftkvalitet, vannmangel, redusert matproduksjon, og dyrarter truet med utslettelse. Med det er ikke klimaet som gjør dette. Det er overbefolkning og bebyggelse av naturlig areal, og overforbruk av naturressurser som gjør at jorden blir stadig mer forurenset og mindre beboelig.

Ingen vil si det nå, men miljøbevegelsen, som startet i USA, ble stiftet for å kjempe mot overbefolkning, urbanisering, og forensening, og ikke for <<å redde klimaet>>. En av de første amerikanske miljøorganisasjonene, Sierre Club, mente at overbefolkning var det største trussel mot miljøet. Men for vestresiden er det uakseptabelt å anerkjenne dette, fordi det strider imot likestillingsideologien. Hvis du tilstår at det er for mange folk, sa er det mange andre praktiske og ubehagelige spørsmål som dukker opp, hvis man skal virkelig løse mijløproblemene på jorden. For eksempel, hvordan skal vi få verdensfolktallet ned? Klart at det er helt uaktuelt politisk og moralsk å foreslå at noen folk må simpelthen elimineres hvis vi skal ha et sunt og bœrekraftig miljø. Men hva om den neste generasjonen?

Det må vœre lov å si at mange folk bør ikke ha barn i fremtiden, hvis jorden skal komme seg fra sitt menneske problem, fordi mijløkrisen er i bunn og grunn et menneskeproblem. Det er også logisk å foreslå at de fattige skal vœre de første til å begrense sin reproduksjon. Fordi hvis du kan ikke ta vare på dine barn, da bør du ikke ha barn. I vesten er dette en logisk påstand, og noe som har gjort oss mer suksessrik en resten av verden. For det viser seg at de som bor innenfor Hajnal linjen, dvs. vesteuropeere (untatt Irland, og sør Spania, Portugal- og Italia), begrenser sin reprodusjon i dårlige økonomiske tider, og siden økonomien er alltid basert på naturen og sine ressurser, hvis disse resurssene er ikke tilstrekkelige, så må man stramme inn for å overleve.

Det gjør ikke de som bor utenfor Hajnal linjen, dvs. uviklingsland i resten av verden. Strategien i den globale syden er å ha så mange barn som mulig, i håpet at noen av de overlever og viderefører familien. Det har også med utdanning å gjøre. Mer utdaninng, sœrlig for kvinner, redusere fødselstall. De fattige i Europa i fortiden også hadde mange barn. Men da hadde man flere barn uansett, noe som var naturlig og nødvendig for å beholde demografien over erstatningsrate. I dag har folk i Vesten for få barn. Og det er på grunn av feminisme og bruk av prevensjon og abort, og fordi Vesten blir invadert av fiendtlige innvandrere fra utviklingsland som, som sagt, er mer fruktbare, og får stastøtte fra vestlige regjeringer for å stifte sine store familier.

I naturen er det sånn at hvis en art opplever at territorium sitt blir invadert av andre konkurrende og fiendtlige arter, da reprodusere den mindre: fordi den har mindre mat og må bruk tid og energi å forsvare seg. Mennesket er ingen untakk i dette, og det er det som skjer med europeere i dag i sin kamp ( om de velger a forsvare seg eller ikke) mot innvandring av «fremmede arter». Det er det vi mener når vi snakker om hvituskiftning, eller hvitfolkemord.

Venstresiden vil verken diskutere eller akseptere at overbefolkning er problemet fordi det er den globale syden som er overbefolket, fordi de har lav utdanning, er fattige, og unasvarlige i sine valg. Om de er fattige pga sine gener og stedsfestet kultur kan diskuteres. Uansett, det er disse folka som venstre-siden prøver å redde gjennom åpne grenser, innvandring- og asylpolitikken og bistandsindustrien med å gi dem vestens skattepenger til mat, medisine, bolig, utdanning og andre formål. Men i naturen er det slik at hvis du kan ikke overleve selv i ditt miljø, da dør du ut.

Korrupsjon til side, utlandsk bistand bare fører til overbefokning i steder der det er ikke nok resursser til å støtte høyre befolkningstall. Uten den støtten ville folketallet stabalisere seg til det som var bœrekraftig. Også, disse pengene fratas fra de produktive i Vesten, som da har mindre penger å bruk i sitt eget samfunn, og for sine egne familier; og fra medborgere som trenger litt hjelp på grunn av uhell og ulykke, osv. Med innvandring er det sånn at de produktive statsborgere betaler for å importere og støtte uproduktive fremmede folkeslag. Statsborgere som går med dette kalles for ethnomasochister, fordi de går mot sine egne interesser og truer sin egen overlevelse.

Det er ikke tilfeldig at de samme folk som jobber i bistand er for åpne grenser. De vil at vi i Vesten som hadde stabil og moderat økende folketall skal ta imot med åpne armer fremmende og fiendlige innvandrere fra alle kanter, som var til og med fattige, ignorante, og fra tilbakeliggende kulturer. Det er det samme folk som de holdte i liv og støttet til å ha store familier som de kunne ikke forsørge hjemme. Klart at noen av disse organisasjoner gjøre godt arbeid, sœrlig disse som utdanner kvinner til å få mindre barn, og som deler ut prevensjonsmidler. Men man kan ikke forvente at andre kulturer skal plutseliig adoptere den vestlige, kultur-baserte, ansvarlige reproduskjonen.

Sannheten er at all befolkningsvekst skjer i utviklingsland, hovedsakelig i Afrika og Asia, og at disse landene må løse sine problemer selv, og ikke forvente at Vesten skal bistå dem eller invitere dem inn til sine land. De som støtter åpne grenser må forstå at strømmen av fattig folk fra u-land aldrig avtar, og med åpne grenser blir hele Norges befolkning utskiftet i kort tid, og det samme gjelder for resten av Europa og USA. Overbefolkning er ikke vårt problem, og hvis vi var klok på det, da ville vi stoppet all utlandsk bistand, samt stengt grensen, og brukt våre ressurser på oss selv, som all anstendige nasjoner gjør, og har gjort gejnnom tiden. Da kunne vi reprodusere oss selv over estatningsraten og holde vårt folktall vedlike, uten å ødelegger vår genetisk arv med uønsket raseblanding med mangfoldet som hadde ikke engang vœrt her, hvis ikke for feilslått og nasjonsfientlig politikk.

Gaia (jorden) har alltid hatt en måte å løse sin menneskeproblem på, og det er med sykdommer og pester. Det finnes ingen moral i det, det er bare sånn det er. Naturen er ambivalent til mennesket, og i de steder det er for mange folk, når kunstig støtte fra vesten opphører, da vil folktallet naturlignok ned.

Men der er ikke bare venstresidens kommunistisk ideologi som vil gjøre verdensbefolkning like fattig, raseblandet og genetisk underlegen. Det neoliberal/neokonservativ (dvs ikke-konservativ) globale nœringslivet vil ha billig arbeidskraft, og derfor fremmer de sosial dumping gjennom åpne grenser og masse innvadring til Vesten. De også tjener på utvinning av naturressurser, økt bebyggelse -og forbruk, eller det som kalles for vekst. Men, hvis jorden skal overleve, og oss med den, da må vi slutte med vekst. Fordi vekst fører til overbefolkning, basert på overforbruk av resursser og bebyggelse av naturområder.

I dag lever vi i et korporativ demokrati, dvs. et demokrati styrt av det globaliserte nœringslivet AS. Aksjeselskaper har mye tilfelles med kommunistiske regjeneringer. De er sentralstyrte, hierarkiske, og lydighet til selskapet er avgjørende for framgang i karrieren. Demokati AS fungerer sånn at aksjeselskaper og private bedrifter kjøper innflytelse i den sosialistiske regjeringen som tilrettelegger for at de får bedriftsvelferd, kan unngå skatt, og får et regulatorisk mijlø som er til deres fordel. Der er disse globaliserte bedrifter, og aksjemarkedet som, hånd i hånd med venstre-sidens likestilling- og åpne genser ideologi, har skapt miljøproblemene vi opplever i dag. Alle sammen er globalister som er fiendtlige mot sine egne nasjoner. Den høyre siden er ikke konservativ i den gunnleggende definisjon av å konservere noe, i det tilfelle kultur, tradisjon, genetisk arv, og til syvende og sist, miljøet. De vil bare konservere og øke sin velstand. Og venstre-siden vil bare ha makt og gjøre alle avhenglige av staten.

Imens venstre-siden kjører på med sin totalitœr dagsorden, har nœringslivet prøvd å unngå sitt ansvar i miljøproblemene med å avlede statsborgere med markedsføring av identitetspolitikk, i en klassisk splitt og herske teknikk. Resultatet er at bedriftene i dag er blitt «våken» eller «woke», med at de fremmer venstre-ideologien av likestilling, mangfold, og flerkultur i sine reklamer, istendenfor å bare satse på å selge kvalitetsvarer eller å forbedre sitt miljøfotavtrykk. De også grønnvasker med miljøvennlige logoer, polett programmer og tiltak for miljøet, ofte i utlandet, og markedsføring av sine grønne tiltak, som er bare fornuftig drift som er godt for bunnlinjen og som de skulle egentlig funnet på tildligere. Men problemene forblir internasjonal finans, innvandring, turisme, forsyningskjeder- og transport som er overhodet ikke miljøvennlig. Ingen av disse bedriftene vil innrømme at den globale arbeider og forbruker kulturen er problemet fordi de tjener godt på det, imens de externaliserer miljøkostnadene på lokale folk verden over.

Også er det sånn at aksjemarkedene er basert på geld og ubegrenset pengetrykking, og gjenspeiler ikke produktiv verdi. Dette fører til økt forbruk gjennom forbrukslån og kredittkort. Verdien av penger går dermed ned, imens det også blir konsentert i stadig fœrre hender.

De som protester mot klimaendring, protester mot et chimera, og det er godt for samvittigheten dems. Fordi da trenger de ikke å se seg selv i speilet, og forstå at det at de vil spise avacados, reise til Thailand for å ligge på stranda, og kjøpe den siste mobilen fra Kina, selv om den som de har fungere bra; samt støtte åpne grenser og innvandring og gi ubetinget og feilslått bistand på utopiske premisser til u-land, ødelegger miljøet. Alle vil leve høyere på pœra enn vilkårene dems tilsier, det vil si, på en måte som miljøet ikke tåler. Det er derfor folk innvandrer til vesten i det hele tatt.

For venstre-siden er <<klimakrisen>> som de betegner det, en mulighet til å innføre ytterlig totalitœre kontoll på befolkningen. Det er den gjennomsnittlige statsborger som må stramme inn, slutt å spise kjøtt, kjøre bil, og reise, imens sentralkomitéen i de forskjellige politiske partier skal bruke skattepengene på fest, reise verden rundt for å godhetssignalisere om miljø i photo-ops med fattige folk i u-land, bo i store hus med luksus biler i garasjen, og ha hagefest med biff på grillen. Samtidig skal statsborgere betale stadig mer bompenger, høyere eiendomsskatt, osv. for å dekke de store kostnader av innvandringspolitikken og støtte til mangfold, i form av «gratis» tjenester, bolig, kontantstøtte, og for administrering av det kostbare mangfold- og likestillings lovverket som gir minoriteter fortrinnsrett i alt, på beskostning av den nasjonale befolkning. Sannheten er at velferdstaten i Norge, og i resten av Vesten, er konkurs, samtidig som miljøet blir ødelagt av overbefolkning. Resten av verden og deres problemer, som de har skapt selv, og ligger i kulturen og genene deres, er ikke vårt problem. Hver gruppe må løse sine miljøproblemer i sitt eget land.

De som vil at du skal tro at vi kan finne globale løsninger for miljøproblemer lurer deg, og sœrlig ungdomen i dag. Å kalle lokale miljøproblemer for en <<klimakrise>> er å prove å globalisere saken, sånn at de som har skapt disse problemene, globalistene, kan bruke kampen for å redde klimaet for å beholden makten sin. De fraskriver seg ansvar med å påstå kynisk nok at mer globalisering er løsning for globalisering. Akkurate som alle venstre-orienterte ideologier, den såkalte klimakrisen kan aldri løses og derfor krever stadig mer sentral kontrol av regjeringer og overnasjonale organisasjoner (FN, EU) for å administrere den. <<Klima>> er et vagt, altomfattende, og derfor misvisende uttryk for konkrete lokale miljøproblemer, og det brukes for å undertrykke vanlig folk i hver sin nasjon verden over.

Hvis man vil det, å løse miljøkrisen er ganske lett. Bare bevar 50% av verdens miljøet og økosystemer i naturlig tilstand, fri fra menneskets påvirkning. Slutt globaliseringen av nasjonale økonomier, og desentralisere politisk og økonomisk makt i alle land. Produsere lokalt til lokalt forbruk. Steng verdens aksjemarkeder, og forby internasjonal finans, og opprette heller kommunale banker. Gå tilbake til gullstandard som proxy for økonomisk verdiskapning. Steng alle grenser, og repatriere alle innvandrere til sine opprinnelige land, basert på sin genetikk. Hver historisk nasjon skal bare befolkes av sin historiske folkeslag. Oppheve alle likestillingslover, og opprette et samfunn basert på bragd, ytelse, kvalitet og fortreffelighet. Vi har et miljøproblem på grunn av globalisering. Stans globalisering, så redder du miljøet.

Annonser

Minoriteter er alltid fiendtlige mot nasjonen

Ikke-vestlig innvandring til Norge er en invasjon. Alle som kommer hit gjøre det for å utnytte den norske velferdsstaten. Det vil både beholde sin egen kultur og ta fordel på de godene som nordmenn og deres forfedre har skapt. Kvoteflyninger og aslysøkere får kost og opphold på den norske skattebetalerens regning. Mens nordmenn har fœrre barn på grunn av høye levekostnader, sœrlig iht. bolig, betaler de for at ikke-vestlige innvandrere skal ha store familer. I lengden fører denne liberale godhetspolitikken til demografisk utskiftning. Denne utskiftning er allerede synlig nå i mange av Norges større byer, og sœrlig i Oslo. Bylivet i hele landet har blitt mindre sikkert som følge av dette.

Imens flere norske menn sliter med å få seg jobb, går innvandrere rundt med nye mote klœr- og sko, siste mobil modell, ny PC, og til og med bil, ofte uten å jobbe. De som jobber, har fått jobb fordi de er minoriteter, og ikke nødvendigvis fordi de er flinke.

Det er også verdt å påpeke at mange av de har tullejobber med formål å tilrettelegge for- og fremme mangfold og flerkultur. De gjerne jobber for frivillige, veldedlighets- og religiøse organisasjoner som fremmer deres egne interesser som fremmed identitetsgrupper på bekostning av majoriteten, og Norge som nasjon. Andre jobber i staten for å fremme likestillingsideologien som er dem til gode som minoriteter. For a vise hvor dum den venstre-orienterte makthaverne er, har de til og med tidligere utpekt en pakistaner, Hadia Tajik, som kulturminister av Norge.

En ting man må forstå om ikke-vestlige innvandrere er at de alltid støtter sine egne. For eksempel, som tidligere rådgiver til justisministeren Knut Storberget, skrev og fremmet Tajik et forslag, sammen med statssekretœren Astri Aas-Hansen, å tillate at kvinnelige politiansatte kunne gå med hijab, uten å konsultere justisministeren selv. Dette burde si alt du trenger å vite om Tajik.

Men, hvis det er ikke tydelig nok, må jeg bare si: alle ikke-vestlige innvandrere er fiendlige mot den nasjonal kulturen og vil skifte det ut med sin egen. Tajik er ikke norsk, hun er pakistansk, og vil alltid velge sin egen kultur framfor det norske. Minoritetspolitikere sånn som henne, Abid Raja, og andre bruker sin minoritetsbakgrunn for å oppnå makt, for at de da kan tilrettelegge for å øke makten til sin egen minoritetsgruppe.

Abid Raja, for eksempel, nylig uttalte seg imot å gi statsstøtte til Human Rights Service. Og han har antagelivis rett i at <<det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i landet som mener Human Rights Service bør få penger>>. Hvorfor det? Ja, fordi Human Rights Watch er kritisk til den vestre-orienterte status quo som har rådet i over femti år i Vesten til gode for minoriteter og andre som tjener godt på likestilling, mangfold, og flerkultur dogma, og nå prøver a holde det gående med dydssignalisering. Uten denne feilslåtte ideologien, som mange norske <<nyttige idioter>> på venstre siden støtter og som ødelegger landet, hadde verken Raja, Tajik, og mange andre vœrt i Norge i det hele tatt, og Norge hadde blitt et bedre land i dag.

Fordi deres ideologi har igjen blitt avslørt som både løgn og bedrageri, noe som har skjedd gjentatte ganger gjennom historien i mange forskjellige land, må venstre-fløyen sensurere motstridende meninger. Imens får mange venstre-orienterte organisasjoner, inkluderte Islamiske trosamfunner, støtte for å spre sin propaganda mot Norge og nordmenn.

I det venstre-tyranniet, ellers kalt for kommunisme, er det fint at staten støtter det egentlig rasistisk-mot-hvite Antirasistisk Senter, og Human-Etisk Forbund, men ikke organisasjoner som er konservative, for eksempel Ytringsfrihetsforbundet eller Human Rights Service. Staten støtter aviser som Klassekampen til 14,5 millioner kroner årlig, og 137 andre aviser, 90%+ av de som er mer eller mindre venstre-orienterte, men den støtter ikke Resett.

Igjen, alle som jobber i disse venstre-organisasjoner og medier gjøre det fordi de tjener på mangfold, enten fordi de minoriteter, eller fordi det er gode penger og status i å signalere sin godhet, og fordi de som ikke gjør det eller står imot den kommunistiske likestilling- og globaliseringsideologien, blir straffet med å miste jobben, og blir ellers marginaliserte i samfunnet. Akkurat som i den Sovjetunionen, eller i Mao’s Kina.

Undergravingen av nasjonen Norge og utskiftning av sin befolkning for muslimer er en langvarig, organisert prosess. Det finnes mange oganisasjoner som er med på denne rase- og kultur krig.

Blant annet har vi Islamisk Råd Norge, der Zeliha Acar bruker symbolpolitiikk å heve sin egen kultur over det norske med å ikke håndhilse på kronprinsen. Sylvi Listhaug kom med et bilde der hun håndhilser på en kollega, og bekrefter, om det skulle vœre nødvendig, at i Norge håndhilser man, i god skikk og bruk.

Så har vi det Antirasistisk Senter, der Shoaib Sultan har forsvart Zelihas opptredelse med å kommentere <<At dette bildet (av Listhaug) blir et valgkampstunt bare uker etter terrorangrepet sier sitt om fokuset fra Frp og kanskje litt om behovet for å spille ut «innvandringskortet». Det hele er bare trist, sier Sultan>>. Ja, det er det, når utakknemlige innvandrere kommer til landet ditt og skal endre det til sin egen fordel.

I sitt utsagn bruker Sultan den vanlige og slitte taktikken av å prosjektere på andre det man og guppen man tilhører gjør selv. For det første, har terrorangrepet ingenting å gjøre med saken. Med å nevne det, spiller Sultan selv <<innvandringskortet>>: innvandrere som de evige ofrer, selv om fakta tilsier at innvandrere er faktisk overgripere av velferdsystemet- og på åpen gate der de utfører langt mer blid vold, ran og voldtekt, enn den nasjonale befolkning i hviket som helst vestlige land.

Men her snakker vi om en innvandrerkvinne som ikke respekterer den nasjonale kulturen og prøver å endre den, sånn som hun har prøvd før med å si at hun ble krenket av å måtte avdekke ørene for å ta et pass-bildet. Aftenposten, som et godt venstre propaganda blad, dekket denne nyheten med å presentere henne som en hvem som helst muslim, og ikke den Islamske fundamentalisten hun er, som jobber for Islamisk Råd Norge. Venstre avisene, dvs. nesten alle aviser i landet, heller ikke opplyser den etniske identiten til gjeningsmenn i nyheten, fordi de fleste er ikke-vestlige innvandrere.

Jeg vet at det er mange som tenker som meg om disse saker: Hvis du vil verken avdekke hodet ditt heller håndhilse, som er skikk og bruk i Norge, da kan du bare dra hjem. Og med det framkommer det et spørsmål til: Hvorfor er du her i det hele tatt? Ja, for å erobre landet med din etnisk stamme.

Denne og mange andre hendelser beviser at de som tror på assimilering og integrering tar alvorlig feil. Minoriteter alltid støtter sine egne og er derfor fiendtlige mot nasjonen. De venstre-orienterte nordmenn som støtter mangfold, flerekultur, likestilling, og åpne grenser, enten gjøre det fordi de tjener på det, og/eller er hjernevasket av HSM propaganda; imens andre tier stille fordi de vil ikke bli utstøtt fra sammfunnet både økonomisk og sosialt. Husk at i det moderne godhetstyrraniet er det bare hvite konservative menn som er ikke tolererte, og som teller ikke some en del av mangfoldet. Fordi <<mangfold>> er bare kode for hvitutskiftning i Vesten.

Politikere som Hadja Tajik og Abid Raja utgjør en trussel mot nasjonen. De bruker deres respektive partier for å fremme sine egne personlige og etniske interesser. De vil både tjene seg rik som <<stakkars>> mangfold som da fikk sœrbehandlig på vei til makten, imens de tilrettelegger for at deres etniske gruppe overtar landet.

Om seg selv har Tajik sagt at hun er en politiker som tilfeldigvis er muslim, men at hun er ikke en muslimsk politiker. Det er interessant semantikk. Men når du ser på lovgivning og politikken hennes, blir hun avslørt. Hvis du er muslim så er du en muslimisk politiker, fordi Islam er en politisk stat. Det er bemerkelsesverdig at Tajik alltid unngår å snakke om innvandring, fordi da ville alle vite på hvilken side hun står. Og det er ikke med Norge.

Både Tajik og Raja spiller skittent politikk og har gjørt førsok for å bli ledere ave sine respektive partier på denne måten. Tajik nølte ikke med å angripe Trond Giske i den påståtte #metoo saken, der det var igen bevis av skyld, for å dytte han ut av partiet, noe hun lyktes med. Raja fører en kamp mot Grande (som har sine egne moralske problemer, det er klart), der han motsier mye av det hun star for og fremstiller seg som den virkelige leder av Venstre.

Hvis enten Tajik eller Raja får lede sine partier, og dermed leder eller blir en del av en ny regjering, da vil vi se hvor loyaliteten dems ligger. Med muslimsk ledelse kan man forvente mange nye regler som er til gode for muslimer og innvandrere generelt. Men kan forvente at en enda større del av statsbudsjettet vil gå til innvandring; at de vil prøve å øke antall kvoteflyktning og asylsøkere som kommer til landet; utvide økonomiske ordninger og tiltak som støtter innvandrere; og øke utenriks bistand, sœrlig i Midtøsten og muslimske land, generelt. Dipolmatiske relasjoner med Pakistan vil plutselig bli veldig viktig, selv om Norge og Pakistan har ingen felles interesser.

Hvis de leder en regjering, vil muslimer som Tajik, Raja, eller andre, fremme minoriteter fra sin egen gruppe og tro i byråkratiet, og vil prøve å avikle norsk kultur i det offentlige rom med å spille mangfoldskortet så mye som mulig. Da vil vi fa mer mangfold opptog og markeringer, mer vifting med utlandske flagg, og mer ikke-vestlige kultur arrangementer, som f.ex Mela festivalen.

De vil også fortelle oss stadig at vi er ikke «like» nok, og at desto mere mangfold, flerkultur, likestilling, og åpne grenser trengs for å få det til. Da vil Norge bli likt andre land, dvs. like fattig og falllit som de utviklingslandene både Tajik, Raja, og alle de andre i den minoritets koalisjonen kommer fra.

Det er ikke uten ironi at minoriteter kommer til Vesten for å få et bedre live som de or deres etniske grupper klarte ikke å skape i sine egne land. Hvor som helst hvite folk befinner seg og skaper gode, fungerende nasjoner, kommer ikke-vestlige minoriteter etter, for å ta fordel på det. Utakknemlige som de er, med en gang at de kommer over grensen til vestlige land, prøver de å overta makten. Dermed skaper de, de samme problemer som de hadde hjemme. Disse problemene er kulturelle, og i bunnen genetiske.

Problemet for oss i Vesten er at de burde ikke vœrt her i det hele tatt; og nå må vi nordmenn lide av deres problemer, mens vi holder på å miste alt det gode vi har skapt gjennom genersjoner. Det er på tide å erkjenne at alle minoritetsgrupper er fiendlige og farlige for nasjonen, og at vi må kjempe politisk og kulturelt for å få de ut av landet og stenge grensen, sa snart som mulig. Dette begynner med å snakke sannheten og dele det med andre.

Annonser

Tog i Nord istedenfor penger til innvandring og mangfold

Forslaget om en ny Nord-Norge-bane, fra Bodø til Tromsø, skal vurderes i Stortinget. Dette er en god idé som tid er kommet. Finmark og Trøms er noen av de mest tilbakeliggende flyker i Norge, i stor grad fordi de ligger mest nord, og har hatt dårlig transport forbindelse med resten av Norge og fastland Europa. I dag tar det 8 timer og 30 minutter å kjøre fra Bodø til Tromsø. Klart at flyforbindelse har gjort det lettere å komme fram på kort tid, men når det gjelder transport av varer, sœrlig fisk og sjømat, må det fortsatt fraktes med lastebil, eller ved båt. En ny jernbane strekning helt nord vil vœre veldig god for økonomien der oppe.

Nord Norge har lenge vœrt en oversett del av landet, samt med resten av bygde Norge, men i større grad på grunn av distansen fra de store byene, sœrlig Oslo, men også Bergen og Trondheim. Som i bygde USA i midten av det store landet, er Nordlendinger, Finmarkinger, Tromsinger de glemte folk av Norge. At disse tre forskjellige grupper alle kalles for Nordlendinger, beviser hvor lite sentralmakten i Oslo tenker på og vet om de som bor nordover. Med den logikken, kunne Østlendinger og Vestlendinger kalles for Sørlendinger, og til og med alle som bor sør fra Nordland. Men det er ikke poenget.

Saken er at makten blir bare mer og mer sentralisert i Oslo, og konsekvensene av dette er en skjev fordeling av stattbudsjettet som favoriserer hovedstaten, på bekostning av bygde Norge. I Nord har denne politikken ført til å Finnmark og Troms er i ferd med å bli sammenslåtte som flyker. Sammenslåing av disse to store fyker vil føre til fœrre statsansatte og mindre dekning av viktige tjenester som, for eksempel, helse og omsorg, politi, brannvesenet, osv. Allerede har vi sett en nedtrapping av statlige tjenester og investering i Nord Norge. For eksempel, i Helgeland skal Nord Universitet legge ned Campus Nesna og lœrerutdanningen, og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Fødetilbudet har blitt verre siden flere fødestuer ble stengte. Det rammer folk fra bydge Norge i hele landet men spesielt de som ikke bor på fastlandet, som ble påpekt på folkemøte i Lofoten. Da hender det at kvinner føder på vei til sykehuset, med all den faren det innebœrer.

Trygve Vedum påpekte at Arbeiderpartiets sentraliseringspolitikk førte til darligere beredskap i distriktene, ved politireformen som gjorde at det ble kutt i antall politi i tjeneste; og sammenslåing av høyskoler som banet vei for den foreslått negleggelsen av Nord Universitet i Nesna og Sandnessjøen. Han mente at selv om Ap ikke satt i regjeringen, gikk partiet med på disse reformene fra Høyre og FrP, noe som han også mente var «svœrt svœrt uklokt.»

Og det var det. Fordi nå ser vi at Ap som har vœrt det største partiet i Nord Norge helt siden andre verdenskrig, har mistet sin stilling for Senterpartiet. Problemet med dette er at Sp heller ikke har noen løsninger på problemet av mangelende investinging i Nord og på bygde generelt. De sier det som alle politikker sier rundt valgtiden, at de skal forbedre eller utvide tjenester. Men problem er at de har ikke penger til det. Eller det viser seg etterpå at de vil ikke finne penger til det med endringer i statsbudsjettet. Fordi, untatt fakta, Jonas Gar Støre sier «at han anerkjenner ikke at det eksister en sentrum-periferi konflikt i Norge.» Han vil heller ta inne flere kvoteflyktninger, og asylsøkere til Norge, hver en av sistenevnte som koster «770,000 kroner tilskudd årlig, over en femårs periode.» *

Faktum er at det finnes lite forskjell mellom de største partiene når det gjelder by og bygde politikk. Den politiske eliten som styrer disse partiene, selv om mange av de er opprinnelig fra distriktene, bor i Oslo og kommer til å bli boende der i lang tid framover. Etter at de er ferdige i regjeringen, finner mange av dem internasjonale jobber i FN, og andre organisasjoner og bedrifter. De er globalister ikke nasjonalister.

Det er ikke tilfeldig at vi ser kranene svinge overalt på Bjørvika og andre byggefelter i Oslo, imens lokalt veiarbeid pågår i hele byen, og det planlegges nye veier i og rundt hovedstaten. Noen av disse veiproskjektene er så dyre at regjeringen foreslår nye bompenger stasjoner for å dekke kostnadene over tid. På landet er det det stikk mottsatte: sammenslåing, nedlegging, mangel på investering i nœringsliv, stagnasjon, arbeidsløshet, og utflytting -til byene og hovedstaten.

Statsbudsjettet handler om prioritering. Penger som bevilges et sted kan ikke bevilges til andre formål. Det vi ser fra politikerne fra de støre partiene er at de velge å prioritere Oslo der de bor, framfor resten av landet. Resultat er at hovedstaten vosker kraftig mens resten av landet visner og dør ut. Men i et rik land som Norge, skulle det ikke vœre mulig å investere i vekst både i Oslo og i Nord Norge, og resten av landet forøvrig? Uten å bruke opp oljefondet, som bare øker i verdi? Hva skall alle skattepengene våres brukes til, med tilskudd fra oljefondet, hvis ikke til å bygge opp landet og ta vare på det norske folket?

Norge bruker 250 milliarder kroner hvert år på innvandring og mangfold, inkludert asylpolitikk; og 38 milliarder i bistand til untviklingsland, for ikke å nevne de høye lønnene til statsansatte i forskjellig stillinger og departementer som fremmer det veldig dyrt forsøk på å gjøre alle «like» gjennom falsk likestilling samtidig som de vil åpne, det vil si, avvikle nasjonale grenser, og med det nasjonalstaten selv.

Likestilling er overflødig, fordi ve er allerede alle like under loven i Norge. Men likestilling fungere ikke på sine egne premisser fordi ingen er «like» i henhold til natur, genetikk og egenskaper. Det å prøve å gjore alle «like» er faktisk undertrykkelse utført av sentralisert makt. Siden du kan ikke gjøre alle like i en nasjon, tenk å prøve å utføre den feilslått kommunistisk ideologien på verdensbasis, med åpne grenser? Kommunisme er og alltid blir mislykket, og kunne attpåtil blitt latterliggjort, hvis så mange hadde ikke død av den.

Bistand til utviklingsland heller ikke fungerer. Det har vi sett i Indonesia, der nœringslivet hånd i hånd med regjeringen i det landet brant myrskogene for å opprette mer palmolje plantasjer. Eller i Brasil der Amazonas fondet har vœrt helt mislykket i sin implementering og resultater. Nå blir 300 millioner kroner holdt tilbake fra den nye brasiliansk regjeringen, på grunn av dårlig forvaltning og korrupsjon.

Hjemme i Norge, globalisering betyr at makteliten satser mer på innvandring og mangfold, enn den nasjonal befolkningen. I dag kunne Oslo vœrt hvilket som helst by i Europa, med sin mangfold og manglende nasjonal identitet. Det er en hotel-by med noen historiske bygg der ikke-vestlige innvandrere enten kommer for å jobbe og/eller utnytte velferdstaten. De suger bort penger fra det store Norge.

Bompenger opprøret, vraking av Ap i nord for Sp, voldshendelser fra både venstre og høyre fløyer , den økende mistillit i samfunnet begrunnet mangfold, er bare ringvirkninger av den feilslåtte venstre-orientert sosialistisk status quo som alle de store partiene er med på, og som har rådet i over 50 år. Istendenfor å endre kurs, den globaliserte makteliten i Oslo kommer bare med forlik som er gode for dem, og dermed sikrer at de får fortsatt beholde makten enten de sitter i regjeringen eller i opposisjonen, eller jobber i internasjonal organisisasjoner og bedrifter. Det hele er et stort bedrageri.

Hvis Norge skal overleve som nasjon, er vi nødt til bli kvitt disse globaliserte politikere som forœder landet. Vi må sette en stopper på innvandring- og lukke alle smutthullene, sœrlig det som har å gjøre med familiegjenforening. Vi må også straffe korrupsjon og bedrageri innen asyl- og innvandringspolitikken, og iht. oppholdstillatels- og statsborgerskap. Til syvende og sist, må vi sende alle ikke-vestling innvandrere hjem. Da kan vi bruke våre penger å bygge opp hele Norges sin infrastruktur, arbeidskraft og nœringsliv. Ikke-vestlige innvandrere kan gjøre det samme med å rydde opp og skape verdi og en fremtid i sine egne land.

Den nye jernbane i Nord er en god begynnelse for å skape en sterkere Norge på sikt. Det er på tide at folk fra Nord Norge, og fra bygda landet over, blir iverdsatte- og får en bedre infrastrutur som gjør at landet kan voske. Nord-Norge-banen blir bra for fiskeindustrien som kan frakte fisk til god pris sørover og videre til Europa. Det blir også godt for bosetting nordover. Også er det geopolitisk viktig nå at Russland begynner å bli mer aggresiv militœrt i område, og forholdet mellom USA (NATO) og Russland blir mer anspent. Transport og jernbaner er strategisk viktig for en nasjon, og det er forbløffende at Norge har gått så langt tid uten et omfattende jernbanenettverk.

Norge er et stort land, og det er viktig å satse politisk og økonomisk i hele landet, og ikke bare i hovedstaten. Vi må slutt å importere dyr, upassende, og rett og slett fiendtlig mangfold og flerkultur, og fokusere på nordmenn og norsk kultur først og alltid. For å få dette til må vi desentralisere makten, og gi mer makt og resusser til byer, kommuner, og fylker, og slutte å sløse penger på feilslåtte utviklingsprosjekter i utlandet. Norge er et lite land som må ta var på seg selv og sine egne folk.

* Hentet far rapporten <<Kommunenes utgifter till bosättning og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitœr grunnat i 2015>>.

Stem for nasjonen og mot kommunistisk likestilling, mangfold, og globalisering

Kommunevalget er i gang, og vi hører mye om bompenger, bl.a. fordi den norske befolkning er lei av å bli skattet i hjel av staten mens kvaliteten eller dekning av tjenester blir ikke noe sœrlig bedre. Tverimot. Det som vi ikke hører noe av er innvandring, som er den viktigst politisk og øknomisk utfordring i Norge i dag. Som jeg skrev i mitt første innlegg på denne nylig opprettet blogg, bompenger og alle andre skatter også handler om innvandring, fordi innvandring og mangfold er dyr.

Poltikerne vil ikke snakke om det fordi hele Staten er bygget på en venstre-orientert ideologi av likestilling, som betyr i praksis at du kan ikke ha noe standard i samfunnet. Til slutt må alt tillates for at alle skal føle seg like, til og med kriminelle. Rettere sagt, med likestilling kan du ikke ha en nasjonal kultur med sine verdier, moraler, og standarder. Det gode må likestilles med det onde.

Med begrepet «likestilling» prøver Venstre-folk å blande likeverd med likskap. Klart at alle er lik verd som mennesker. I Norge har alle like rettigheter under loven, som er den politisk implementering av likeverd. Det er forskjellig fra å si at alle er like, eller det samme som alle andre, fordi det er vi ikke. Vi som individer har forskjellige interesser, egenskaper, kunnskap, og verdier; og som grupper har vi forskjellig kulturer, historie, standarder, or moral. Det kalles for biomangfold, og det er det som er bra med menneskeheten på både det individuelt- og gruppe nivå, og grunnen til at vi har vœrt suksessrike på jorden. Ironisk nok, bekrefter Venstre-siden dette, når de prøver å tvangs likestille folk som er faktisk forskjellige.

Det er nesten bare i sport i dag at man godtar, ja faktisk heier på, de som er flinkere enn andre, og fremmer og belønner dem for det. Noe som er helt fortjent, og noe som skulle vœrt praksis i resten av samfunnet, og med det folk foretar seg. Men istedet lever vi i et sammfunn der alle skal tilpasse seg middelmådighet for at de som ikke kan noe, eller er bare ikke flinke, de såkalte «offerer» skal ikke føle seg dårlige.

Denne tilsiktet misforståelse av naturlige forskjeller og politiske rettigheter, er basen Venstre-fløyen bruker for å kalle de som ikke tror på «likestilling» umoralsk. Det også baner vei for deres egen hykleri, der de mener noen er mer «like» enn andre. Som politikken er i dag, er minoriteter og innvandrer mer «like» enn den nasjonal befolkning, og det er også den venstre-orientert makteliten som har bestemt at det skal vœre sånn. De vil at alle skal vœre like, det vil si ignorante, fattige, og lydige, for at de kan leve høyt på strå uten å ha fortjent det. En måte å gjøre dette på er via sosial dumping.

Når vanlige folk må konkurrere mot billig arbeidskraft fra utlandet, så presses lønnene nede, og alle er nødt til å jobbe mer. Det betry mindre tid til familie og egen utvikling, og mangel på øknomisk framgang. I tråd med høy innvandring, øker boligpriser og husleie. Det fører til det man kaller for en fattigdomsfelle. Resultatet er at ungdomm har det vanskelig for å skaffe seg jobb og komme inn på boligmarkedet, Mer og mer folk lever på livsoppholdsnivå, og bare har nok penger til husleie og mat, og ikke noe til øvers. Også betaler de høye skatter for å betale lønnene til den politiske overklassen og byråkrati, og for alle den sosiale støtten til innvandring og mangfold.

Overklassen vi har i dag er ikke «eliten», de er uœrelige kremmere som ikke produsere noe av verdi eller nytte. De er bare en bekostning på samfunnet. For å beholde makten, bevisst sparker de bort stigen for alle andre. En måte å gjøre dette på er å bygget et lovverk basert på lydighet til en falsk ideologi av likestilling, istedenfor et samfunn av sunn konkurranse basert på kunnskap som skaper et narturlig hierarki.

Nylig kom det en artikkel i Aftenposten der det sto at det tre største partiene vil ikke offentliggjøre pengebruken sin fordi de var redde for at det skulle føre til «politikkerforakt». Egentlig ville de ikke ta ansvar for sitt oppførsel, dvs. sløsing med skattepenger til sin egen fornøyelse. Kynisk som de er, de er redde for at den velfortjent politikkerforakten vil føre til at de og deres parti taper i kommende valget, og med god grunn.

Hele den vestlige politiske strukturen er bygget på falsk moral og hykleri. Fattigdom likestilling for deg og alle andre, men ikke for overklassen. Mangfold av konkurrende raser og kulturer, men sensur av mangfoldige politiske meninger. Toleranse av mangfold, flerkultur, åpne grenser, men ikke for den nasjonale befolkning, og de som er uenige med den Venstre-orienterte status quo. Likestilling, men noen grupper er mere «like» enn andre. Dvs. alle unntatt hvite menn, er like, og får sœrbehandling og fortrinnsrett i arbeidsmarkedet.

Mye av dette har å gjøre med at AS nœringslivet har for mye makt. Internasjonale selskaper vil at grenser, og med dem nasjonalstater, forsvinner, så de kan slippe å betale skatt- og forholde seg til regler som beskytter statsborger, økonomien og miljøet i forskjellige land. Allerede, og over lang tid, har de brukt offshore kontoer for å slippe skatt, og har flyttet arbeidsplasser utenlands for å spare penger på lønningene. Nå at gevinsten av dette begynner å avta, fordi lønninger i forskellige utviklingsland øker, støtter de åpne grenser, så arbeidskraft kan flyttet hvor som hest, når som helst, til bedriftenes behov. Epoken av den internasjonale reserve arbeidsstyrken er kommet. Eller i så fall tror kommunistene, og kapitalistene, som er også Venstre-orienterte, og har vœrt det helt siden andre verdenskrig, da sosialisme overtok Vesten.

AS nœringsliv og kommunisme har mye til felles. De er begge styrt av en sentral makt, og er basert på et herarki der lydighet er den største verdi, og derfor den beste måten, unntatt ryggdolking, å fremme sin karriere. Fordi det handler om karriere, ikke sant? Ikke om det å gjøre en god jobb og bidra til et bedre samfunn. Litt dydssignalering dekker over det mangelet. Det er ikke overraskende, i et samfunn bygget på falsk moral, at dydssignalering er så utbredt. Fordi når du signalerer dyd, dvs. snakker om hvor god du er som menneske, da trenger du ikke å gjøre noe dydig eller egentlig vœre en god menneske. Det er sånn det er når du bor i et overfladisk samfunn baserte på individet som overordnet nivå, og hvor materialism er mer viktig enn verdier, historie, kultur, natur, og genetikk. Kommunisme er i bunn og grunn en materalistisk ideologi.

Da måtte jeg bare le da jeg så valg standen til Rødt. Det er nesten ironisk og viser hvor fjerne og uselvbevisste kommunistene, og Venstre siden generelt, er i sin tenkning. Det kan vi takke universitetene og HSM for. Jeg vet ikke om det trenges noe forklaring, men i bilde står det skrevet MANGFOLD i store røde bokstaver og man ser en hvit mann som drikker antageligvis en latte, helt opptatt av sine egne tanker, mens i bakgrunnen en muslimsk mann triller et barnevogn, foran det som kunne godt vœre en moské med sillouetter av mange hoder i vinduet. Den hvite mannen har en manbag, mote solbriller, og er kledt ut i den stilen som måtte anses som hip disse dagene. Han er eksemplet av hvordan en god kommunist skal se ut og oppføre seg, i følge kommunistene selve. Ikke rart at valg standen til Rødt sto på Grünerløkka.

For meg, tvertimot, representerer dette hvor råttent samfunnet er blitt, og bekrefter kritikken mange, inkludert meg, har om Venstre-politikk og kommunisme. At den er en virkelighetsfjern, materialistisk ideologi fremmet av narsissistiske individer som prøver å opptre som gode mennesker med å støtte falsk likestilling, mangfold, og åpne grenser, som fører til at landet overtas av fremmende folk og at den nasjonale befolkning blir utskiftet. Det som den forrœder idioten i bildet ikke vet er at han også blir skiftet ut, etter at han er ikke lenger til nytte, unntatt hvis han er politikker selv.

Det politiske landskapet i Norge endrer seg. Skillelinjer mellom de største partiene hviskes ut, og tegnes på nytt. Alle de store partiene støtter status quo Venstre-orientert sosialistisk demokrati, noe som viser seg å ikke fungere for den gjennomsnyttlige nordmann. Nei til Bompenger er en reaksjon på dette. Da er det på tide at vi skaper eller vegler et nytt parti.

Selvstendighetspartiet er det eneste parti som står for Norge først, or er mot mer byråkrati, unøvendige skatter, fjernstyring fra Brussel og EU, åpne grenser, sentralisering, mangfold, og flerkultur, som tilsammen ødelegger landet. Det er på tide å stå imot globalisering, og for nasjonen Norge.

Mer bompenger til innvandring og byråkrati

Bompenger striden handler om mye mer enn bilkultur, veibygging, og klima. Engentlig handler det om hvordan staten bestemmer og forvalter statsbudsjettet. Norske statsborgere er noen av de mest beskattet i verden. Som Roger Dyrøy skrev nylig i sin artikkel Avgiftslandet Norge, «I dag har vi et skattetrykk på ca. 36-46% i tillegg betaler vi 25% moms på alle produkter og tjenester med unntak av elbil.» Dyrøv mener at pålagte utgifter kan påregnes opp i mot 50-60%.

Hvis vi ser på det rividerte statsbudsjettet, ligger det oljekorrigerte «overskuddet» på -7,7 i år. Det er i tråd med tidligere år tilbake til 2017. Det siste gang nasjonalbusjettet viste en lingnende «overskudd» var i 2010. Men «overskuddet» har vokst år for år, og er nå i ferd med å doble seg siden 2004, da den lå på -4,2, som er også ikke bœrekraftig. Det vi si at den norske staten har ikke nok skattepenger til å betale for alle sine tjenster til den norske nasjonen. Utenom olje og oljefondet hadde Norge gått konkurs for lenge siden. Og velferdsstaten med det. Sånn som skjer i resten av Vesten.

Som de fleste har lagt merke til har infrastrukturen i landet blitt dårligere de siste årene. Sykehuser og skoler blir lagt ned i distriktene, kommuner blir sammenslått, veiene trenger vedlikehold de ikke får, bygater blir mer skittene. På mange steder i landet brukes det fortsatt det samme VA-infrastruktur som da vi hadde en svensk konge. Samtidig, har vi opplevd enn innvandringsbølge som begynte med pakistanere rundt 1970, og ble en flom på 90-tallet frem til nå.

Som Terje Tvedt skriver i sin bok Det Internasjonale Gjennombruddet, «få, om noen andre, vesteuropeiske land økte sin befolkning fra 1990-arene til 2016 så raskt i forhold til folketallet som Norge. Ifølge SSB vokste befolkningen i Norge med nesten en million mennesker i løpet av en periode på 13 år, og mer talende; med ca. 25 prosent i løpet av vel et tiår.» En av Tvedts argumenter i boken var at norsk bistandspolitikk gjennom årene hadde skapt en relasjon til fjerne utviklingsland Norge hadde ingen historisk tilknyttning til, og at bistanden ble en «pull» faktor for invandring fra disse landene til Norge.

Selv om HSM vil ikke at du skal snakke om det, har denne innvandringen ringvirkninger. Som Helge Lurås skrev nylig i en kommentar om Abassi-saken og kostnadene i utlendingssektoren, «I 2013 fikk Finansavisen utført beregninger fra SSB som visste at den gjennomsnittlige kostnaden for en ikke-vestlig innvandrer var 4,1 millioner kroner. Tallet varierte med hvor man kom fra. En somalier ville i snitt koste 9 millioner, en afghaner 5,3 millioner. Og da var ikke rene integreringskostnader tatt med og heller ikke overforbruk av offentlige tjenester som innvandrere har sammenliknet med nordmenn.»

Hvis vi sammensetter de pengene den norske staten bruker på både internasjonal bistand, inkludert klima-saker, og ikke-vestlig innvandring fra utviklingsland, kan vi se at det utgjør en betydelig del av statsbudsjettet. Et budsjett er en null sum spill. Dvs. penger som bevilges til et formål, prosjekt, gruppe, osv. kan da ikke brukes til andre.

Sylvi Listhaug er blant de som har tatt opp denne debatten, og kanskje den eneste hittel som har snakket i det offentilige om det direkte sammenhenget med innvandringskostnadene og hvordan det fører til lavere livskvalitet for nordmenn flest. Som Eldre- og folkehelseminister, Listhaug har vœrt spesielt opptatt av eldreomsorg. Hun påpeker det som skulle vœrt åpenbart: at det blir dårligere eldreomsorg fordi disse pengere går til ikke-vestlig innvandring, de såkalte flyktninger vi hører som mye om, mange av de som er egentlig økonomisk migranter. Kort sagt, Listhaug mener at ikke-vestlige innvandrere tar maten ut av munnen på pensjonerte nordmenn.

Dette gjelder ikke bare for pensjonister, men for nordmenn flest, som betaler høy skatt og får ikke tilsvarende tjenester til gjengjeld. Istendenfor å endre innvandringspolitikken, makteliten har bestemt seg for at norske statsborgere skal betale for innvandring på andre måter, bl.a. bompenger. Klart at det er ikke bare innvandring de betaler for, det er også byråkratiet, dvs. lønninger til politikere- og unøvendige statsansatte i forskjellig departementer. Det minner meg om da den amerikanske regjeringen ble midlertidig lagt ned fra desember 2018 til januar 2019 på grunn av uenighet over statsbudsjettet, og ca. 800,000 statsansatte ble permittert, hvorav omtrent halvparten måtte på jobb uten å få betalt. De andre 400,000 var ansett som «non-essential», eller unøvendige for forvaltning av staten, og fikk ferie.

Disse folk som jobber i unødvendige jobber, ikke bare i staten men også privat, var tema av boken Bullshit Jobs: A Theory. Vekst i disse «make-work jobs», eller tullejobber, er hva du får når staten og nœringslivet lever av gjeld, aksjespekulasjon, og sosial dumping gjennom mangfold, og har sluttet å produsere noe nytting som, for eksempel, fungerende infrastruktur og brukbare kvalitetsvarer. Gjennom likestillingspolitikk er der mangfold, inkludert kvinner, sœrlig i offentlig sektor som får fortrinnsrett til disse jobbene, unansett sine kvalifikasjoner, eller mangel på dem.

Den vestlige velferdstaten er konkurs fordi den bruker for mye penger på internasjonal bistand, masse innvandring fra utviklingsland- og byråkrati. Dette er det «humanitœr politisk kompleks» Tvedt skrev om i 2017, og det har bare blitt verre siden da. Der er en splitt og hersk teknikk som makteliten bruker, der innvandrere og mangfold får alle fordeler på kort sikt, og statsborgere betaler alle kostnadene.

Når Aftenposten publisere artikler som «Invandrerbutikker taper på bompenger,» er det da ikke uten ironi. Sosialisme med sin mangfold ideologien alltid spiser seg selv. Det er det som skjer når de går tomt for andre folks penger. Og da blir det krise i regjeringen og nye partier som Folkeaksjonen nei til mer bompenger blir stiftet.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger, foruten å ha et ukreativt navn, er en engangs bruk parti som ser ikke helheten, selv om de har rett om at utvidelsen av bompengerstatsjoner er urettferdig. Men for å virkelige endre dagens «humanitœr politisk komplex» må vi opprette eller støtte noe nytt. Da bør folk se nœrmere på partiprogrammet til Selvstendighetspartiet, for eksempel, og vurdere å bytte lag for å gjenskape et Norge fundert på tradisjon og lover basert på virklighet.

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.