Forslaget om en ny Nord-Norge-bane, fra Bodø til Tromsø, skal vurderes i Stortinget. Dette er en god idé som tid er kommet. Finmark og Trøms er noen av de mest tilbakeliggende flyker i Norge, i stor grad fordi de ligger mest nord, og har hatt dårlig transport forbindelse med resten av Norge og fastland Europa. I dag tar det 8 timer og 30 minutter å kjøre fra Bodø til Tromsø. Klart at flyforbindelse har gjort det lettere å komme fram på kort tid, men når det gjelder transport av varer, sœrlig fisk og sjømat, må det fortsatt fraktes med lastebil, eller ved båt. En ny jernbane strekning helt nord vil vœre veldig god for økonomien der oppe.

Nord Norge har lenge vœrt en oversett del av landet, samt med resten av bygde Norge, men i større grad på grunn av distansen fra de store byene, sœrlig Oslo, men også Bergen og Trondheim. Som i bygde USA i midten av det store landet, er Nordlendinger, Finmarkinger, Tromsinger de glemte folk av Norge. At disse tre forskjellige grupper alle kalles for Nordlendinger, beviser hvor lite sentralmakten i Oslo tenker på og vet om de som bor nordover. Med den logikken, kunne Østlendinger og Vestlendinger kalles for Sørlendinger, og til og med alle som bor sør fra Nordland. Men det er ikke poenget.

Saken er at makten blir bare mer og mer sentralisert i Oslo, og konsekvensene av dette er en skjev fordeling av stattbudsjettet som favoriserer hovedstaten, på bekostning av bygde Norge. I Nord har denne politikken ført til å Finnmark og Troms er i ferd med å bli sammenslåtte som flyker. Sammenslåing av disse to store fyker vil føre til fœrre statsansatte og mindre dekning av viktige tjenester som, for eksempel, helse og omsorg, politi, brannvesenet, osv. Allerede har vi sett en nedtrapping av statlige tjenester og investering i Nord Norge. For eksempel, i Helgeland skal Nord Universitet legge ned Campus Nesna og lœrerutdanningen, og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Fødetilbudet har blitt verre siden flere fødestuer ble stengte. Det rammer folk fra bydge Norge i hele landet men spesielt de som ikke bor på fastlandet, som ble påpekt på folkemøte i Lofoten. Da hender det at kvinner føder på vei til sykehuset, med all den faren det innebœrer.

Trygve Vedum påpekte at Arbeiderpartiets sentraliseringspolitikk førte til darligere beredskap i distriktene, ved politireformen som gjorde at det ble kutt i antall politi i tjeneste; og sammenslåing av høyskoler som banet vei for den foreslått negleggelsen av Nord Universitet i Nesna og Sandnessjøen. Han mente at selv om Ap ikke satt i regjeringen, gikk partiet med på disse reformene fra Høyre og FrP, noe som han også mente var «svœrt svœrt uklokt.»

Og det var det. Fordi nå ser vi at Ap som har vœrt det største partiet i Nord Norge helt siden andre verdenskrig, har mistet sin stilling for Senterpartiet. Problemet med dette er at Sp heller ikke har noen løsninger på problemet av mangelende investinging i Nord og på bygde generelt. De sier det som alle politikker sier rundt valgtiden, at de skal forbedre eller utvide tjenester. Men problem er at de har ikke penger til det. Eller det viser seg etterpå at de vil ikke finne penger til det med endringer i statsbudsjettet. Fordi, untatt fakta, Jonas Gar Støre sier «at han anerkjenner ikke at det eksister en sentrum-periferi konflikt i Norge.» Han vil heller ta inne flere kvoteflyktninger, og asylsøkere til Norge, hver en av sistenevnte som koster «770,000 kroner tilskudd årlig, over en femårs periode.» *

Faktum er at det finnes lite forskjell mellom de største partiene når det gjelder by og bygde politikk. Den politiske eliten som styrer disse partiene, selv om mange av de er opprinnelig fra distriktene, bor i Oslo og kommer til å bli boende der i lang tid framover. Etter at de er ferdige i regjeringen, finner mange av dem internasjonale jobber i FN, og andre organisasjoner og bedrifter. De er globalister ikke nasjonalister.

Det er ikke tilfeldig at vi ser kranene svinge overalt på Bjørvika og andre byggefelter i Oslo, imens lokalt veiarbeid pågår i hele byen, og det planlegges nye veier i og rundt hovedstaten. Noen av disse veiproskjektene er så dyre at regjeringen foreslår nye bompenger stasjoner for å dekke kostnadene over tid. På landet er det det stikk mottsatte: sammenslåing, nedlegging, mangel på investering i nœringsliv, stagnasjon, arbeidsløshet, og utflytting -til byene og hovedstaten.

Statsbudsjettet handler om prioritering. Penger som bevilges et sted kan ikke bevilges til andre formål. Det vi ser fra politikerne fra de støre partiene er at de velge å prioritere Oslo der de bor, framfor resten av landet. Resultat er at hovedstaten vosker kraftig mens resten av landet visner og dør ut. Men i et rik land som Norge, skulle det ikke vœre mulig å investere i vekst både i Oslo og i Nord Norge, og resten av landet forøvrig? Uten å bruke opp oljefondet, som bare øker i verdi? Hva skall alle skattepengene våres brukes til, med tilskudd fra oljefondet, hvis ikke til å bygge opp landet og ta vare på det norske folket?

Norge bruker 250 milliarder kroner hvert år på innvandring og mangfold, inkludert asylpolitikk; og 38 milliarder i bistand til untviklingsland, for ikke å nevne de høye lønnene til statsansatte i forskjellig stillinger og departementer som fremmer det veldig dyrt forsøk på å gjøre alle «like» gjennom falsk likestilling samtidig som de vil åpne, det vil si, avvikle nasjonale grenser, og med det nasjonalstaten selv.

Likestilling er overflødig, fordi ve er allerede alle like under loven i Norge. Men likestilling fungere ikke på sine egne premisser fordi ingen er «like» i henhold til natur, genetikk og egenskaper. Det å prøve å gjore alle «like» er faktisk undertrykkelse utført av sentralisert makt. Siden du kan ikke gjøre alle like i en nasjon, tenk å prøve å utføre den feilslått kommunistisk ideologien på verdensbasis, med åpne grenser? Kommunisme er og alltid blir mislykket, og kunne attpåtil blitt latterliggjort, hvis så mange hadde ikke død av den.

Bistand til utviklingsland heller ikke fungerer. Det har vi sett i Indonesia, der nœringslivet hånd i hånd med regjeringen i det landet brant myrskogene for å opprette mer palmolje plantasjer. Eller i Brasil der Amazonas fondet har vœrt helt mislykket i sin implementering og resultater. Nå blir 300 millioner kroner holdt tilbake fra den nye brasiliansk regjeringen, på grunn av dårlig forvaltning og korrupsjon.

Hjemme i Norge, globalisering betyr at makteliten satser mer på innvandring og mangfold, enn den nasjonal befolkningen. I dag kunne Oslo vœrt hvilket som helst by i Europa, med sin mangfold og manglende nasjonal identitet. Det er en hotel-by med noen historiske bygg der ikke-vestlige innvandrere enten kommer for å jobbe og/eller utnytte velferdstaten. De suger bort penger fra det store Norge.

Bompenger opprøret, vraking av Ap i nord for Sp, voldshendelser fra både venstre og høyre fløyer , den økende mistillit i samfunnet begrunnet mangfold, er bare ringvirkninger av den feilslåtte venstre-orientert sosialistisk status quo som alle de store partiene er med på, og som har rådet i over 50 år. Istendenfor å endre kurs, den globaliserte makteliten i Oslo kommer bare med forlik som er gode for dem, og dermed sikrer at de får fortsatt beholde makten enten de sitter i regjeringen eller i opposisjonen, eller jobber i internasjonal organisisasjoner og bedrifter. Det hele er et stort bedrageri.

Hvis Norge skal overleve som nasjon, er vi nødt til bli kvitt disse globaliserte politikere som forœder landet. Vi må sette en stopper på innvandring- og lukke alle smutthullene, sœrlig det som har å gjøre med familiegjenforening. Vi må også straffe korrupsjon og bedrageri innen asyl- og innvandringspolitikken, og iht. oppholdstillatels- og statsborgerskap. Til syvende og sist, må vi sende alle ikke-vestling innvandrere hjem. Da kan vi bruke våre penger å bygge opp hele Norges sin infrastruktur, arbeidskraft og nœringsliv. Ikke-vestlige innvandrere kan gjøre det samme med å rydde opp og skape verdi og en fremtid i sine egne land.

Den nye jernbane i Nord er en god begynnelse for å skape en sterkere Norge på sikt. Det er på tide at folk fra Nord Norge, og fra bygda landet over, blir iverdsatte- og får en bedre infrastrutur som gjør at landet kan voske. Nord-Norge-banen blir bra for fiskeindustrien som kan frakte fisk til god pris sørover og videre til Europa. Det blir også godt for bosetting nordover. Også er det geopolitisk viktig nå at Russland begynner å bli mer aggresiv militœrt i område, og forholdet mellom USA (NATO) og Russland blir mer anspent. Transport og jernbaner er strategisk viktig for en nasjon, og det er forbløffende at Norge har gått så langt tid uten et omfattende jernbanenettverk.

Norge er et stort land, og det er viktig å satse politisk og økonomisk i hele landet, og ikke bare i hovedstaten. Vi må slutt å importere dyr, upassende, og rett og slett fiendtlig mangfold og flerkultur, og fokusere på nordmenn og norsk kultur først og alltid. For å få dette til må vi desentralisere makten, og gi mer makt og resusser til byer, kommuner, og fylker, og slutte å sløse penger på feilslåtte utviklingsprosjekter i utlandet. Norge er et lite land som må ta var på seg selv og sine egne folk.

* Hentet far rapporten <<Kommunenes utgifter till bosättning og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitœr grunnat i 2015>>.

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.