Ikke-vestlig innvandring til Norge er en invasjon. Alle som kommer hit gjøre det for å utnytte den norske velferdsstaten. Det vil både beholde sin egen kultur og ta fordel på de godene som nordmenn og deres forfedre har skapt. Kvoteflyninger og aslysøkere får kost og opphold på den norske skattebetalerens regning. Mens nordmenn har fœrre barn på grunn av høye levekostnader, sœrlig iht. bolig, betaler de for at ikke-vestlige innvandrere skal ha store familer. I lengden fører denne liberale godhetspolitikken til demografisk utskiftning. Denne utskiftning er allerede synlig nå i mange av Norges større byer, og sœrlig i Oslo. Bylivet i hele landet har blitt mindre sikkert som følge av dette.

Imens flere norske menn sliter med å få seg jobb, går innvandrere rundt med nye mote klœr- og sko, siste mobil modell, ny PC, og til og med bil, ofte uten å jobbe. De som jobber, har fått jobb fordi de er minoriteter, og ikke nødvendigvis fordi de er flinke.

Det er også verdt å påpeke at mange av de har tullejobber med formål å tilrettelegge for- og fremme mangfold og flerkultur. De gjerne jobber for frivillige, veldedlighets- og religiøse organisasjoner som fremmer deres egne interesser som fremmed identitetsgrupper på bekostning av majoriteten, og Norge som nasjon. Andre jobber i staten for å fremme likestillingsideologien som er dem til gode som minoriteter. For a vise hvor dum den venstre-orienterte makthaverne er, har de til og med tidligere utpekt en pakistaner, Hadia Tajik, som kulturminister av Norge.

En ting man må forstå om ikke-vestlige innvandrere er at de alltid støtter sine egne. For eksempel, som tidligere rådgiver til justisministeren Knut Storberget, skrev og fremmet Tajik et forslag, sammen med statssekretœren Astri Aas-Hansen, å tillate at kvinnelige politiansatte kunne gå med hijab, uten å konsultere justisministeren selv. Dette burde si alt du trenger å vite om Tajik.

Men, hvis det er ikke tydelig nok, må jeg bare si: alle ikke-vestlige innvandrere er fiendlige mot den nasjonal kulturen og vil skifte det ut med sin egen. Tajik er ikke norsk, hun er pakistansk, og vil alltid velge sin egen kultur framfor det norske. Minoritetspolitikere sånn som henne, Abid Raja, og andre bruker sin minoritetsbakgrunn for å oppnå makt, for at de da kan tilrettelegge for å øke makten til sin egen minoritetsgruppe.

Abid Raja, for eksempel, nylig uttalte seg imot å gi statsstøtte til Human Rights Service. Og han har antagelivis rett i at <<det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i landet som mener Human Rights Service bør få penger>>. Hvorfor det? Ja, fordi Human Rights Watch er kritisk til den vestre-orienterte status quo som har rådet i over femti år i Vesten til gode for minoriteter og andre som tjener godt på likestilling, mangfold, og flerkultur dogma, og nå prøver a holde det gående med dydssignalisering. Uten denne feilslåtte ideologien, som mange norske <<nyttige idioter>> på venstre siden støtter og som ødelegger landet, hadde verken Raja, Tajik, og mange andre vœrt i Norge i det hele tatt, og Norge hadde blitt et bedre land i dag.

Fordi deres ideologi har igjen blitt avslørt som både løgn og bedrageri, noe som har skjedd gjentatte ganger gjennom historien i mange forskjellige land, må venstre-fløyen sensurere motstridende meninger. Imens får mange venstre-orienterte organisasjoner, inkluderte Islamiske trosamfunner, støtte for å spre sin propaganda mot Norge og nordmenn.

I det venstre-tyranniet, ellers kalt for kommunisme, er det fint at staten støtter det egentlig rasistisk-mot-hvite Antirasistisk Senter, og Human-Etisk Forbund, men ikke organisasjoner som er konservative, for eksempel Ytringsfrihetsforbundet eller Human Rights Service. Staten støtter aviser som Klassekampen til 14,5 millioner kroner årlig, og 137 andre aviser, 90%+ av de som er mer eller mindre venstre-orienterte, men den støtter ikke Resett.

Igjen, alle som jobber i disse venstre-organisasjoner og medier gjøre det fordi de tjener på mangfold, enten fordi de minoriteter, eller fordi det er gode penger og status i å signalere sin godhet, og fordi de som ikke gjør det eller står imot den kommunistiske likestilling- og globaliseringsideologien, blir straffet med å miste jobben, og blir ellers marginaliserte i samfunnet. Akkurat som i den Sovjetunionen, eller i Mao’s Kina.

Undergravingen av nasjonen Norge og utskiftning av sin befolkning for muslimer er en langvarig, organisert prosess. Det finnes mange oganisasjoner som er med på denne rase- og kultur krig.

Blant annet har vi Islamisk Råd Norge, der Zeliha Acar bruker symbolpolitiikk å heve sin egen kultur over det norske med å ikke håndhilse på kronprinsen. Sylvi Listhaug kom med et bilde der hun håndhilser på en kollega, og bekrefter, om det skulle vœre nødvendig, at i Norge håndhilser man, i god skikk og bruk.

Så har vi det Antirasistisk Senter, der Shoaib Sultan har forsvart Zelihas opptredelse med å kommentere <<At dette bildet (av Listhaug) blir et valgkampstunt bare uker etter terrorangrepet sier sitt om fokuset fra Frp og kanskje litt om behovet for å spille ut «innvandringskortet». Det hele er bare trist, sier Sultan>>. Ja, det er det, når utakknemlige innvandrere kommer til landet ditt og skal endre det til sin egen fordel.

I sitt utsagn bruker Sultan den vanlige og slitte taktikken av å prosjektere på andre det man og guppen man tilhører gjør selv. For det første, har terrorangrepet ingenting å gjøre med saken. Med å nevne det, spiller Sultan selv <<innvandringskortet>>: innvandrere som de evige ofrer, selv om fakta tilsier at innvandrere er faktisk overgripere av velferdsystemet- og på åpen gate der de utfører langt mer blid vold, ran og voldtekt, enn den nasjonale befolkning i hviket som helst vestlige land.

Men her snakker vi om en innvandrerkvinne som ikke respekterer den nasjonale kulturen og prøver å endre den, sånn som hun har prøvd før med å si at hun ble krenket av å måtte avdekke ørene for å ta et pass-bildet. Aftenposten, som et godt venstre propaganda blad, dekket denne nyheten med å presentere henne som en hvem som helst muslim, og ikke den Islamske fundamentalisten hun er, som jobber for Islamisk Råd Norge. Venstre avisene, dvs. nesten alle aviser i landet, heller ikke opplyser den etniske identiten til gjeningsmenn i nyheten, fordi de fleste er ikke-vestlige innvandrere.

Jeg vet at det er mange som tenker som meg om disse saker: Hvis du vil verken avdekke hodet ditt heller håndhilse, som er skikk og bruk i Norge, da kan du bare dra hjem. Og med det framkommer det et spørsmål til: Hvorfor er du her i det hele tatt? Ja, for å erobre landet med din etnisk stamme.

Denne og mange andre hendelser beviser at de som tror på assimilering og integrering tar alvorlig feil. Minoriteter alltid støtter sine egne og er derfor fiendtlige mot nasjonen. De venstre-orienterte nordmenn som støtter mangfold, flerekultur, likestilling, og åpne grenser, enten gjøre det fordi de tjener på det, og/eller er hjernevasket av HSM propaganda; imens andre tier stille fordi de vil ikke bli utstøtt fra sammfunnet både økonomisk og sosialt. Husk at i det moderne godhetstyrraniet er det bare hvite konservative menn som er ikke tolererte, og som teller ikke some en del av mangfoldet. Fordi <<mangfold>> er bare kode for hvitutskiftning i Vesten.

Politikere som Hadja Tajik og Abid Raja utgjør en trussel mot nasjonen. De bruker deres respektive partier for å fremme sine egne personlige og etniske interesser. De vil både tjene seg rik som <<stakkars>> mangfold som da fikk sœrbehandlig på vei til makten, imens de tilrettelegger for at deres etniske gruppe overtar landet.

Om seg selv har Tajik sagt at hun er en politiker som tilfeldigvis er muslim, men at hun er ikke en muslimsk politiker. Det er interessant semantikk. Men når du ser på lovgivning og politikken hennes, blir hun avslørt. Hvis du er muslim så er du en muslimisk politiker, fordi Islam er en politisk stat. Det er bemerkelsesverdig at Tajik alltid unngår å snakke om innvandring, fordi da ville alle vite på hvilken side hun står. Og det er ikke med Norge.

Både Tajik og Raja spiller skittent politikk og har gjørt førsok for å bli ledere ave sine respektive partier på denne måten. Tajik nølte ikke med å angripe Trond Giske i den påståtte #metoo saken, der det var igen bevis av skyld, for å dytte han ut av partiet, noe hun lyktes med. Raja fører en kamp mot Grande (som har sine egne moralske problemer, det er klart), der han motsier mye av det hun star for og fremstiller seg som den virkelige leder av Venstre.

Hvis enten Tajik eller Raja får lede sine partier, og dermed leder eller blir en del av en ny regjering, da vil vi se hvor loyaliteten dems ligger. Med muslimsk ledelse kan man forvente mange nye regler som er til gode for muslimer og innvandrere generelt. Men kan forvente at en enda større del av statsbudsjettet vil gå til innvandring; at de vil prøve å øke antall kvoteflyktning og asylsøkere som kommer til landet; utvide økonomiske ordninger og tiltak som støtter innvandrere; og øke utenriks bistand, sœrlig i Midtøsten og muslimske land, generelt. Dipolmatiske relasjoner med Pakistan vil plutselig bli veldig viktig, selv om Norge og Pakistan har ingen felles interesser.

Hvis de leder en regjering, vil muslimer som Tajik, Raja, eller andre, fremme minoriteter fra sin egen gruppe og tro i byråkratiet, og vil prøve å avikle norsk kultur i det offentlige rom med å spille mangfoldskortet så mye som mulig. Da vil vi fa mer mangfold opptog og markeringer, mer vifting med utlandske flagg, og mer ikke-vestlige kultur arrangementer, som f.ex Mela festivalen.

De vil også fortelle oss stadig at vi er ikke «like» nok, og at desto mere mangfold, flerkultur, likestilling, og åpne grenser trengs for å få det til. Da vil Norge bli likt andre land, dvs. like fattig og falllit som de utviklingslandene både Tajik, Raja, og alle de andre i den minoritets koalisjonen kommer fra.

Det er ikke uten ironi at minoriteter kommer til Vesten for å få et bedre live som de or deres etniske grupper klarte ikke å skape i sine egne land. Hvor som helst hvite folk befinner seg og skaper gode, fungerende nasjoner, kommer ikke-vestlige minoriteter etter, for å ta fordel på det. Utakknemlige som de er, med en gang at de kommer over grensen til vestlige land, prøver de å overta makten. Dermed skaper de, de samme problemer som de hadde hjemme. Disse problemene er kulturelle, og i bunnen genetiske.

Problemet for oss i Vesten er at de burde ikke vœrt her i det hele tatt; og nå må vi nordmenn lide av deres problemer, mens vi holder på å miste alt det gode vi har skapt gjennom genersjoner. Det er på tide å erkjenne at alle minoritetsgrupper er fiendlige og farlige for nasjonen, og at vi må kjempe politisk og kulturelt for å få de ut av landet og stenge grensen, sa snart som mulig. Dette begynner med å snakke sannheten og dele det med andre.

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.